GDPR

Biscuiți pe gustul tău!

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Protecția datelor cu caracter personal reprezintă un angajament fundamental pentru ROSTAR SA. În consecință vom depune toate eforturile necesare pentru a prelucra datele tale în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. În continuare dorim să te informăm despre modul în care prelucrăm și protejăm datele tale cu caracter personal atunci când interacționezi cu noi.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a evidenția cât mai fidel orice modificări ale modului în care prelucrăm datele tale cu caracter personal. Dacă vom efectua modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care te rugăm să verificati periodic conținutul acesteia.

Depre noi și cum ne poți contacta

ROSTAR SA este o persoană juridică de naționalitate română, constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, având sediul în România, Șos. Alexandriei nr. 40-42, Com. Bragadiru, Jud. Ilfov, înregistrată la O.R.C Ilfov sub nr. J23/1862/2002, CUI RO8529520. În sensul dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”, suntem operator de date cu caracter personal atunci când prelucrăm date cu caracter personal.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Atunci când ne contactezi folosind una din opțiunile de la secțiunea ”CONTACT” colectăm datele tale cu caracter personal direct de la tine, astfel încât să îți asigurăm controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferi, cât și cu privire la destinația informației.

În sensul celor de mai sus vom colecta: numele si prenumele, adresa de e-mail, conținutul mesajului tău.

În situația în care vei alege să ne contactezi telefonic, nu vom avea acces la numărul tău de telefon, decât în urma unei cereri speciale înaintată operatorului de telefonie.

Ca vizitator pe pagina noastră web ne transmiți (din necesități tehnice) datele tale referitoare la browserul de internet către serverul nostru. Datele de mai jos sunt înregistrate în timpul unei conexiuni în desfășurare pentru comunicarea dintre browserul tău de internet și serverul nostru de internet: data și ora solicitării, numele fișierului solicitat, pagina pe care este fișierul solicitat, statusul accesului (fișierul transferat, fișierul nu a fost găsit etc.), browserul de internet folosit și sistemul de operare folosit, adresa IP completă a computerului care face solicitarea, cantitatea transferată de date.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom prelucra datele tale cu caracter personal în următoarele scopuri:

  • Pentru soluționarea cererilor/solicitărilor/întrebărilor tale.

Atunci când ne contactezi, datele tale personale, vor fi stocate, pentru ca mesajul tău să poată fi transmis mai departe către departamentul responsabil cu soluționarea cererii/solicitării tale. Temeiul juridic al prelucrării este art. 6, lit.b din GDRP. Datele tale oferite prin formularul de contact nu sunt utilizate pentru alte scopuri, mai ales nu pentru publicitate. După ce răspundem la întrebarea/solicitarea/cererea ta, ștergem conținutul mesajului primit precum și datele tale personale aferente.

  • Pentru motive de securitate a website-ul nostru.

Atunci când accesezi website-ul nostru, din motive legate de siguranța tehnică, în special pentru evitarea atacurilor pe serverul nostru de internet, datele tale personale mai sus menționate, sunt stocate de noi pentru o perioadă scurtă de timp. Este imposibil sa facem o statistică referitor la fiecare persoană pe baza acestor date.

Cât timp păstrăm datele tale cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele tale cu caracter personal cât timp va fi nevoie pentru a răspunde cererilor/solicitărilor/întrebărilor tale. De asemenea, vom păstra datele tale personale asociate cu vizitarea website-ului nostru atât timp cât interesele noastre legitime în materie de securitate a website-ului o vor impune. Poți oricând să ne soliciți ștergerea anumitor informații sau a tuturor informațiilor deținute. Vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

În restul cazurilor, vom păstra datele tale cu caracter personal pe duratele de timp impuse de condiţiile în care acestea au fost colectate, după caz: pe toată perioada de timp în care avem obligația legală să păstrăm fiecare categorie de date în parte, precum și ori de câte ori vom jusțifica  un interes legitim.

Cui transmitem datele tale cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor noștri de servicii IT;

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele tale de către terți, persoane juridice de drept privat, sau autorități publice, se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, inclusiv în baza unor contracte încheiate cu aceștia care vor conține clauze specifice.

În ce țări transferăm datele tale cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele tale cu caracter personal exclusiv pe teritoriul României.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a proteja drepturile și interesele tale. Transferurile către, împuterniciți, operatori asociați sau alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale.

Cum protejăm securitatea datelor tale cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Colectarea, stocarea și transferul datelor tale cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație, servere de stocare securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

Cu toate eforturile depuse pentru a proteja datele tale cu caracter personal, te atenționăm că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele tale să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru vulnerabilități ale unor sisteme pe care nu le putem controla.

Ce drepturi ai

Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor”) instituie o serie de drepturi în legătură cu datele tale cu caracter personal. În termeni generali, poți solicita accesul la datele tale personale, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau te poți opune la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. De asemenea, îți poți exercita dreptul de a formula plângere către autoritatea de supraveghere competentă sau de a te adresa justiției. În condițiile Regulamantului, poți beneficia de dreptul de a solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal, de dreptul la restricționarea prelucrării datelor precum și de dreptul la portabilitatea datelor.

DREPTURI VIZATE

DESCRIERE

 

 

ACCESUL

Să confirmăm dacă prelucrăm datele tale cu caracter personal;
  Să îți punem la dispoziție o copie a acestor date;
  Să îți oferim alte informații despre datele tale cu caracter personal, cum ar fi: datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele tale, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.
 
 
 
 
 
   

RECTIFICAREA

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora
  Ne poți cere să vă ștergem datele tale cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
   – acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
   – v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ);
   – îți exerciți dreptul legal de a te opune prelucrării datelor personale;
   – datele tale personale au fost prelucrate ilegal;
   – ne revine o obligație legală în acest sens.
   

ȘTERGEREA DATELOR

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării tale de ștergere a datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor personale este necesară:
 
   – pentru respectarea unei obligații legale;
   – pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
   – pentru a proteja drepturile noastre sau ale altei persoane fizice sau juridice.
   

RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII DATELOR

Poți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
   – acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora;
 
   – prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse;
   – acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;
 
   – ți-ai exercitat dreptul de a te opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.
 
  Putem continua să folosim datele tale cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:
 
   – avem consimțământul tău;
   – pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță;
   – pentru a proteja drepturile noastre sau ale altei persoane fizice sau juridice.

PORTABILITATEA DATELOR

Ne poți cere să îți furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau poți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:
 
 
     – prelucrarea se bazează pe consimțământul tău sau pe încheierea sau executarea unui contract;
   – prelucrarea se face prin mijloace automate.

OPOZIȚIA

Te poți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării datelor tale cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care consideri că drepturile și libertățile tale fundamentale prevalează față de acest interes.
 
 

LUAREA DE DECIZII AUTOMATE

Nu faci obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, a datelor tale cu caracter personal.

PLÂNGERI

Ai dreptul să depui plângeri la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
 
 
   – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
   – B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
   – Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
   – E-mail:anspdcp@dataprotection.ro
 
Fără a îți afecta dreptul tău de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, te rugăm să ne contactezi în prealabil, și îți promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   
Search

We offer something different to local and foreign patrons and ensure you enjoy a memorable food experience every time.